کشورهای اروپایی

  • کاهش قدرت خرید مردم بازار میوه را رو به کسادی برده است. نائب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی نیز می‌گوید بعد نیست خرید میوه در ماه‌های آینده به صورت دانه‌ای شود.

  • قیمت نفت در معاملات روز جمعه تحت تاثیر چشم انداز تقاضای قوی برای سوخت و مذاکرات کشورهای اروپایی برای تحریم واردات نفت روسیه، افزایش چشمگیری داشت و رشد هفتگی به ثبت رساند.

  • مقایسه سرانه مصرف گوشت در ایران و کشورهای اروپایی و آمریکا چشم هر شنونده‌ای را گرد ‌می‌‌‌کند. سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران در حالی به ۶ کیلوگرم در سال یعنی ۵۰۰ گرم در ماه رسیده که هر آمریکایی سالانه ۴۹ کیلو گوشت قرمز ‌می‌‌‌خورد و این عدد برای هر آرژانتینی در سال به ۴۰ کیلو می‌رسد. مردم کشورهای اروپایی هم حدود ۳۰ کیلو در سال گوشت قرمز مصرف‌ می‌‌‌کنند و سرانه مصرف گوشت قرمز در ترکیه ۲۷ کیلو در سال است.

  • مد و فشن در تاریخ اروپا جایگاه خود را دارد و لباس‌های سنتی مناطق مختلف قاره سبز در تناسب عجیبی با اقلیم و مذهب آنجا طراحی شده؛ مدل‌هایی که هنوز هم هر از گاهی مطرح می‌شوند با این حال برخی هر از گاهی با این سنت‌ها مخالفت می‌کنند!