کربن

  • پژوهش جدید نشان می‌دهد فعل و انفعالات شیمیایی صورت پذیرفته در سنگ‌های بلعیده شده، کربن را به دام می‌اندازد و آن را به عمق زمین می‌فرستد.