فقر

  • یک تحلیلگر اقتصادی گفت: با توجه به سهم ۴۵ درصدی بنگاه‌های کوچک از اشتغال بخش صنعت، سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط می‌تواند نقش عمده‌ای در ایجاد اشتغال، تقویت تولید، افزایش درآمد سرانه و کاهش فقر داشته باشد.

  • بانک مرکزی فهرست تمامی اشخاص دریافت‌کننده ارز مسافرتی به کشورهایی که نیازمند دریافت ویزا هستند را به‌صورت دوره‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال می‌کند تا در خصوص شمولیت دریافت یارانه بررسی و تصمیم‌گیری شود.

  • یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت سیزدهم، رفع فقر مطلق بوده است؛ چه رییس جمهوری و چه کابینه او همواره وعده‌های این چنینی داده‌اند؛ اما آیا این وعده شدنی است؟

  • وزیر کار:

    وزیر کار گفت: بعد از دستور رئیس جمهور کمیته‌ای را تشکیل دادیم تا دیگر قراردادهای کوتاه مدت و سفید امضا نداشته باشیم.

  • شیوع ویروس کرونا بر روی اکثر فعالیت های اقتصادی اردن تاثیر منفی برجای گذاشته است؛ به گونه ای که پیش بینی شده که بودجه این کشور با کمبودی به مراتب بیشتر از قبل روبرو است و در کوتاه مدت ۱۱ درصد بر آمار فقرای این کشور اضافه می شود.