طبیعت

  • تیونینگ کاهش ارتفاع پراید را زیاد دیده بودیم اما پراید شاسی بلند چیزیست که به راحتی پیدا نمی شود و کمتر کسی به دنبال شاسی بلند کردن پراید بوده است.

  • هلیله سیاه مسهل و تقویت کننده معده است و به دلیل طبیعت گرم و خشکی که دارد باعث دفع بلغم می‌شود. برای از بین بردن غلبه بلغم از مزاج خودتان، هر روز بامداد به مقدار یک مثقال اطریفل صغیر مصرف کنید.

  • تنگه زیبای کافرین یا کافری در ایلام را با عکسی از مصطفی اسدبیگی ببینید.

  • برای خرید برنج طارم ممتاز معطر گلستان با مقدار یک کیلوگرم باید ۵۱ هزار و ۴۹۰ تومان هزینه کرد.