استان خوزستان

  • وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مسئله‌ ورود کالا به صورت ته‌لنجی به شکل منضبط، ثبت شده و شفاف در زمره ثبت گمرکی قرار می‌گیرد و اساساً از تعداد کالاهای قاچاق و امثالهم خارج می‌شود.

  • مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور گفت: میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور به حدود ۲۶.۷ میلیارد مترمکعب رسیده است.

  • نتایج گزارش عملکرد طرح یارانه دستمزد نشان می دهد حدود ۳۹ هزار نفر از این طرح استقبال و در آن ثبت نام کرده اند و استان خوزستان با داشتن بیشترین آمار ثبت نام شونده و قرارداد منعقده در صدر استانها بوده است.

  • آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد که با سپری شدن ۲۲۰ روز از سال آبی، تا ۱۰ اردیبهشت سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ میزان کل حجم آب در مخازن سد‌های کشور حدود ۲۶.۵۷ میلیارد متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.