ارتباطات و فناوری اطلاعات

  • وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تغییر قیمت اینترنت گفت: بازنگری در مصوبات مربوط به تعرفه حتما باید انجام شود اما این لزوما به معنای گرانی اینترنت نیست و قرار نیست ما همه بار توسعه را به دوش مردم بگذاریم.

  • محمدجواد آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات در واکنش به ادعاهای استقلالی ها مبنی بر حمایت ها از پرسپولیس، پس از شکست سرخ ها حضور سه وزیر در مجمع استقلال را یادآوری کرد و به کنایه نوشت : “خانواده عروس و داماد همه هستند”.