اتریش

  • اتریش یکی از سه کشوری است که فدراسیون فوتبال به عنوان مقصد نهایی خود برای برگزاری اردو در این پنجره در نظر گرفته و همین مسئله منجر به انتشار شائبه برگزاری بازی دوستانه با این تیم شد که مسئولان فدراسیون فوتبال انجام این بازی را تکذیب کردند.