درباره 9صبح

رسانه 9صبح، شهریور ماه سال 1394 و با مدیریت امید عرب آغاز به کار کرد، این رسانه در طول مدت فعالیت خود تلاش کرد رسانه ای صادق برای مردم باشد و خود را در چارچوب گروه ها و جریان های سیاسی تعریف نکند، سال 1400 امتیاز این مجموعه به سیدحسن بلاغی مبین منتقل و به گروه رسانه ای "مهدیسا" اضافه شد  و مدیریت آن را سمانه مقدم در اختیار گرفت. 

رسانه 9صبح علیرغم این تغییر مدیریت، روش خود را تغییر نداده و همچنان بر همان رویکرد سابق استوار است.

پایگاه خبری 9 صبح

صاحب امتیاز: سیدحسن بلاغی مبین

مدیرمسوول: سمانه رنجنوش مقدم

سردبیر: پونه نوازنی

اعضای تحریریه:

بهاره بختیاری

فرشاد جعفری

علی نوازنی

بتول اکبری

فرید جنت

ابراهیم محمودی

علی قربانی

رحمان دعاخواه

مرتضی عبادیان

پربازدیدترین اخبار
  • ۱۲ ساعت
  • ۲۴ ساعت
  • ۴۸ ساعت