کدخبر: 10291 تاریخ انتشار:

برنامه کامل فصل بیست و دوم لیگ برتر فوتبال مشخص شد/دربی در داغ ترین زمان ممکن!

برنامه کامل فصل بیست و دوم لیگ برتر فوتبال مشخص شد.

به گزارش 9 صبح، مراسم قرعه‌کشی فصل بیست و دوم لیگ برتر فوتبال امروز (دوشنبه) برگزار شد و ۱۶ تیم لیگ برتری برنامه خود را در این مسابقات دانستند.

به این ترتیب داربی پایتخت در هفته داوزدهم برگزار خواهد شد.

هفته اول

فولاد خوزستان - صنعت نفت آبادان

نفت مسجدسلیمان - مس کرمان

آلومینیوم اراک - هوادار

استقلال - سپاهان

نساجی مازندران - مس رفسنجان

پیکان - ملوان بندرانزلی

گلگهر سیرجان - تراکتور

ذوب‌آهن - پرسپولیس

هفته دوم

صنعت نفت آبادان - آلومینیوم اراک

مس کرمان - پیکان

هوادار - نفت مسجدسلیمان

سپاهان - نساجی مازندران

پرسپولیس - فولاد خوزستان

ملوان بندرانزلی - استقلال

مس رفسنجان - گلگهر سیرجان

تراکتور - ذوب‌آهن

هفته سوم

هوادار - صنعت نفت آبادان

استقلال - مس کرمان

آلومینیوم اراک - پرسپولیس

نفت مسجدسلیمان - پیکان

گلگهر سیرجان - سپاهان

نساجی مازندران - ملوان بندرانزلی

فولاد خوزستان - تراکتور

ذوب‌آهن - مس رفسنجان

هفته چهارم 

پرسپولیس - صنعت نفت آبادان

مس کرمان - گلگهر سیرجان

مس رفسنجان - آلومینیوم اراک

نفت مسجدسلیمان - استقلال

سپاهان - فولاد خوزستان

پیکان - نساجی مازندران

تراکتور - هوادار

ملوان بندرانزلی - ذوب‌آهن

هفته پنجم

صنعت نفت آبادان - نفت مسجدسلیمان

نساجی مازندران - مس کرمان

آلومینیوم اراک - تراکتور

ذوب‌آهن - سپاهان

فولاد خوزستان - مس رفسنجان

استقلال - پیکان

هوادار - پرسپولیس

گلگهر سیرجان - ملوان بندرانزلی

هفته ششم

تراکتور - صنعت نفت آبادان

مس کرمان - ذوب‌آهن

سپاهان - آلومینیوم اراک

نفت مسجدسلیمان - پرسپولیس

استقلال - نساجی مازندران

ملوان بندرانزلی - فولاد خوزستان

مس رفسنجان - هوادار

پیکان - گلگهر سیرجان

هفته هفتم

صنعت نفت آبادان - مس رفسنجان

فولاد خوزستان - مس کرمان

آلومینیوم اراک - ملوان بندرانزلی

نساجی مازندران - نفت مسجدسلیمان

هوادار - سپاهان

گلگهر سیرجان - استقلال

پرسپولیس -  تراکتور

ذوب‌آهن - پیکان

هفته هشتم

صنعت نفت آبادان – ملوان بندرانزلی

هوادار – مس کرمان

آلومینیوم اراک – پیکان

نفت مسجدسلیمان - گلگهر سیرجان

پرسپولیس - سپاهان

ذوب‌آهن – نساجی مازندران

فولاد خوزستان- استقلال

تراکتور – مس رفسنجان

هفته نهم

سپاهان – صنعت نفت آبادان

مس کرمان – آلومینیوم اراک

نفت مسجدسلیمان – تراکتور

نساجی مازندران – گلگهر سیرجان

پیکان – فولاد خوزستان

استقلال – ذوب‌آهن

ملوان بندرانزلی – هوادار

مس رفسنجان – پرسپولیس

هفته دهم

صنعت نفت آبادان – مس کرمان

آلومینیوم اراک – استقلال

مس رفسنجان – نفت مسجدسلیمان

تراکتور – سپاهان

فولاد خوزستان – نساجی مازندران

هوادار – پیکان

پرسپولیس – ملوان بندرانزلی

ذوب‌آهن – گلگهر سیرجان

هفته یازدهم

پیکان – صنعت نفت آبادان

مس کرمان – پرسپولیس

نساجی مازندران – آلومینیوم اراک

نفت مسجدسلیمان – ذوب‌آهن

سپاهان – مس رفسنجان

گلگهر سیرجان – فولاد خوزستان

استقلال – هوادار

ملوان بندرانزلی – تراکتور

هفته دوازدهم

صنعت نفت آبادان – نساجی مازندران

مس رفسنجان – مس کرمان

آلومینیوم اراک – ذوب‌آهن

فولاد خوزستان – نفت مسجدسلیمان

سپاهان – ملوان بندرانزلی

پرسپولیس – استقلال

هوادار – گلگهر سیرجان

تراکتور – پیکان

هفته سیزدهم

استقلال – صنعت نفت آبادان

مس کرمان – تراکتور

گلگهر سیرجان – آلومینیوم اراک

نفت مسجدسلیمان – سپاهان

نساجی مازندران – هوادار

ذوب‌آهن – فولاد خوزستان

ملوان بندرانزلی – مس رفسنجان

پیکان – پرسپولیس

هفته چهاردهم

صنعت نفت آبادان – ذوب‌آهن

ملوان بندرانزلی – مس کرمان

آلومینیوم اراک – نفت مسجدسلیمان

سپاهان – پیکان

تراکتور – نساجی مازندران

هوادار – فولاد خوزستان

مس رفسنجان – استقلال

پرسپولیس – گلگهر سیرجان

 هفته پانزدهم

گلگهر سیرجان – صنعت نفت آبادان

مس کرمان – سپاهان

فولاد خوزستان – آلومینیوم اراک

نفت مسجدسلیمان – ملوان بندرانزلی

نساجی مازندران – پرسپولیس

استقلال – تراکتور

ذوب‌آهن – هوادار

پیکان – مس رفسنجان

وبگردی
ارسال نظر

پربازدیدترین اخبار